Uslovi i odredbe ocena i recenzija klijenata

Uslovi i odredbe za ocene i recenzije kupaca

Ovi Uslovi korišćenja uređuju vaše ponašanje u vezi sa ocenjivanjem i recenzijama koje vam omogućava Braun ("CRR usluga"). U slučaju sukoba sa Braun' politikom privatnosti, ovi Uslovi korišćenja će imati veću važnost u pogledu CRR usluge.

Dostavljanjem bilo kog sadržaja kompaniji Braun, izjavljujete i garantujete:

 • da ste jedini autor i vlasnik prava intelektualne svojine;

 • da se dobrovoljno odričete svih"moralnih prava" koja možete imati u pogledu datog sadržaja;

 • da je sav sadržaj koji objavljujete tačan;

 • da imate najmanje 13 godina;

 • da se upotrebom dostavljenog sadržaja ne krše ovi Uslovi i ne nanosi šteta bilo kom licu odnosno subjektu.

Pored toga, prihvatate i garantujete da nećete slati nikakav sadržaj:

 • za koji znate da je lažan, netačan ili obmanjujući;

 • koji krši autorska prava, patente, žigove, poslovnu tajnu ili druga vlasnička prava ili prava javnosti odnosno privatnosti bilo kog trećeg lica;

 • koji krši zakone, statute, uredbe ili propise (uključujući, između ostalog, one koji regulišu kontrolu izvoza, zaštitu potrošača, nelojalnu konkurenciju, borbu protiv diskriminacije i lažno oglašavanje);

 • koji je ili se s razlogom može smatrati klevetničkim, pogrdnim, uvredljivim, rasno ili verski pristrasnim ili uvredljivim, nezakonito pretećim ili nezakonito uznemiravajućim za bilo kojeg pojedinca, ortačko društvo ili korporaciju;

 • za koji ste dobili nadoknadu ili naknadu od trećeg lica;

 • koji uključuje informacije koje upućuju na druge veb stranice, adrese, e-adrese, kontakt informacije ili brojeve telefona;

 • koji sadrži bilo koje viruse, štetni softver ili druge potencijalno štetne računarske programe i datoteke.

Slažete se da ćete obeštetiti kompaniju Braun (i njegove službenike, direktore, zastupnike, zavisna ili mešovita preduzeća, zaposlene i pružaoce usluga, uključujući, između ostalog, i Bazaarvoice, Inc.) i osloboditi je svake odgovornosti u pogledu bilo kakvih potraživanja, zahteva i šteta (stvarnih i posledičnih), poznatih i nepoznatih, uključujući i razumne advokatske' naknade koje nastanu zbog vašeg kršenja gorenavedenih izjava i garancija, ili vašeg kršenja bilo kog zakona i prava trećih strana.

Za svaki sadržaj koji pošaljete, brendu Braun odobravate beskonačno, neopozivo, prenosivo pravo i licencu za korišćenje, kopiranje, izmenu, brisanje u celosti, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, stvaranje izvedenih dela i/ili prodaju i/ili distribuciju takvog sadržaja i/ili uključivanje takvog sadržaja u bilo koju formu, medij ili tehnologiju širom sveta, i to bez ikakve naknade.

Sav sadržaj koji pošaljete može se koristiti prema vlastitom nahođenju kompanije Braun. Braun zadržava pravo da promeni, sažme ili izbriše bilo koji sadržaj na Braun veb-stranici za koji smatra da krši smernice o sadržaju ili bilo koju drugu odredbu ovih Uslova korišćenja. Braun ne garantuje da ćete preko kompanije Braun moći da uređujete ili brišete sadržaj koji ste poslali. Ocene i pisani komentari se obično objavljuju u roku od dva do četiri radna dana. Međutim, Braun zadržava pravo da, bez obrazloženja, ukloni ili ne objavi bilo koji dostavljeni sadržaj. Prihvatate da ste vi, a ne Braun, odgovorni za dostavljeni sadržaj. Nijedan sadržaj koji pošaljete ne podleže bilo kakvoj obavezi tajnosti od strane brenda Braun, njegovih agenata, podružnica, predstavništava, partnera ili pružalaca usluga trećih strana i njihovih odgovarajućih direktora, službenika i zaposlenih.

Dostavljanjem svoje ocene ili recenzije putem imejla, saglasni ste da Braun i njegovi nezavisni pružaoci usluga mogu koristiti vašu e-adresu u cilju obaveštenja o statusu poslate recenzije i u druge administrativne svrhe.

Upravljati kolačićima